ដាក់ប្លក់កំពុងជួសជុល​ ដោយប្រើប្រាស់ភាសាស៊ីអេសអេស

   ប្រសិនបើប្លក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហា ហើយអ្នកត្រូវការជួស​​ ជុលឫក៏កែប្រែអ្វីមួយនោះ​អ្នក ទាំងអស់គ្នា អាចអនុវត្តតាមវិធីនេះ។ នៅពេលដែលអ្នកបានតម្លើងកូដខាងក្រោមនេះហើយ រាល់ពេលដែលមាននរណាម្នាក់ ចូលទៅទស្សនាប្លក់របស់អ្នកនោះបានឃើញត្រឹមតែផ្ទាំងទទេរួម ជាមួយនឹងស្លាកសញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះ។

១-សូមចូលទៅកាន់គណនីប្លក់របស់អ្នក
២-ចូលទៅកាន់ Theme បន្ទាប់មក Edit HTML
៣-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ​ </head>
<style type='text/css'>
/*<![CDATA[*/
html:after{content:"";background:#fff url(https://2.bp.blogspot.com/-7xbzasXFR50/Wa43L1IIFAI/AAAAAAAAskE/JKR51NgBl_EIuoZJylbY3QqhQv03tR2LwCLcBGAs/s1600/maintainance.jpg) no-repeat;background-size:auto;position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:100000;background-position:center}
body{display:none}
@media screen and (max-width:800px){
  html:after{background-size:contain}
}
/*]]>*/
</style>
៤-ចុចពាក្យ Save Theme
សូមអរគុណ! ជួបគ្នានៅគន្លឹះក្រោយៗបន្តទៀត៕

មានចម្ងល់បញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម

*